Vi hjälper våra klienter att
fatta och realisera avgörande affärsbeslut


Trinovo levererar
konkreta och effektiva lösningar

Trinovo Consulting är ett managementkonsultbolag med inriktning på strategisk affärs- och verksamhetsutveckling, IT management samt affärsdrivet genomförande. Vi är ett tiotal konsulter och har ett tydligt och pragmatiskt förhållningssätt som utgår från uppdragsgivarens specifika förutsättningar. Vi levererar konkreta och effektiva lösningar.    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights