Case

Ökat IT-värde genom kostnadskontroll och digitalisering

Utmaningar för kunden Vid en extern genomförd granskning av koncerngemensamma kostnader, visade det sig att IT-kostnaderna ökat med i snitt […]

Läs mer

IT-kostnadsgenomlysning för framtida digitalisering

Utmaningar hos kunden En känsla av relativt höga IT-kostnader i jämförelse med andra kommuner samt avsaknad av budgetutrymme för framtida […]

Läs mer
    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights