IT-kostnadsgenomlysning för framtida digitalisering


Lunds kommun

IT-kostnadsgenomlysning för framtida digitalisering

Utmaningar hos kunden

En känsla av relativt höga IT-kostnader i jämförelse med andra kommuner samt avsaknad av budgetutrymme för framtida digitalisering var utgångspunkter för att få grepp om Lunds kommuns totala IT-kostnader. Ansvaret för delar av IT och tillhörande IT-kostnader är idag decentraliserade inom kommunen. Utöver storleken fanns också behovet av att veta vilka delar inom IT som är de största kostnadsdrivarna.

citat lunds kommun

Vårt uppdrag

Trinovo Consulting fick i uppdrag att genomföra en kostnadsgenomlysning av samtliga IT-kostnader för Lunds kommun med målet att bistå kommunledningen med underlag om beslut gällande hur Lunds kommun kan effektivisera IT-verksamheten samt stötta framtida ambitioner inom digitalisering.

Nytta för verksamheten

Trinovo bistod kommunen med att leverera en omfattande kostnadsgenomlysning av samtliga IT-kostnader vilket har medfört:

  • En tydlig och gemensam bild av Lunds kommuns samtliga IT-kostnader.
  • En övergripande insikt över hur Lunds kommuns IT-kostnader står sig i relation till kommuner av likvärdig storlek, samt hur totalkostnaden för IT-investeringar ser ut över tid.
  • Konkreta förslag på effektiviserings-möjligheter för IT-avdelningen och samtliga 11 förvaltningar som minskar kostnadsbasen med 15-20%.
  • Förslag på organisationsförändring för att stötta framtida digitaliserings-ambitioner.

 

Vill du veta mer om vårt arbete med Lunds kommun?

Kontakta oss
    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights