Ökat IT-värde genom kostnadskontroll och digitalisering


Systembolaget AB

Ökat IT-värde genom kostnadskontroll och digitalisering

Utmaningar för kunden

Vid en extern genomförd granskning av koncerngemensamma kostnader, visade det sig att IT-kostnaderna ökat med i snitt 8% under de senaste åren, med störst ökningar inom extern system- och driftsförvaltning. Systembolaget har en i hög grad outsourcad IT-miljö med syfte att effektivisera löpande drifts- och underhållskostnader. Utmanande besparingsmål väntar under kommande år, samtidigt som Systembolaget IT genom sin unika marknadsposition har förväntningar på sig att möta kundernas krav på ökad digital tillgänglighet och e-handel.

Vårt uppdrag

Trinovo Consulting AB fick i uppdrag att kvalificera och benchmarka idéer för kostnadsbesparingar inom IT-avdelningen. Detta med målet att lyckas kombinera en effektivare styrning av befintliga IT-kostnader samtidigt som IT-avdelningen ska möta verksamhetens ökande krav på agilitet och digitala lösningar.

Nytta för verksamheten

Genom uppdraget uppnådde man hos Systembolaget IT:

  • Kartläggning och förtydligade av effektiviseringsinitiativ med sammanlagd potential om 15-30% för de närmaste tre åren
  • Benchmarking av de viktigaste leverantörsavtalen för outsourcing med identifierade besparingspotential på uppemot 30%
  • En tydlig uppdelning mellan operativa och taktiskt/strategiska kostnader. Medelstor kostnadsgenomlysning av såväl drifts-, förvaltnings- och projektkostnader för att balansera kostnadsreducering mot Systembolagets strategiska mål

 

Vill du veta mer om vårt arbete med Systembolaget AB?

Kontakta oss
    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights