CIO-Forum: ”The evolving role of the CIO”


Den 30 september hölls den 51:e upplagan av Trinovo CIO-forum med Sara Najafi.

Efter ett långt uppehåll p.g.a. pandemin kunde vi den 30 september äntligen genomföra den 51:e upplagan av Trinovo CIO-forum. Det var ett välbesökt evenemang både via fysisk närvaro och den digitala kanalen. Vi fick under dagen lyssna på Sara Najafi där hon med sin erfarenhet, både som CIO och under senare år som rekryterare av CIO/CDO, beskrev hur hon upplever att rollen har utvecklats och vilka krav som kommer att ställas i framtiden.

 


Sara Najafi, Consultant, Egon Zehnder

 

En CIO idag kan inte längre bara vara en back-office funktion utan måste ha en ”en plats vid bordet” i ledningen. Det är viktigare idag att ha en systemvetenskaplig utbildning och det duger inte att som CIO säga att man inte förstår teknik. Samtidigt som man behöver ha förmågan att artikulera en inspirerande vision för framtiden och en konkret plan för hur vi tar oss dit. Öppenhet för nya affärsmodeller och att tidigt ta till sig ny teknologi, innovativ med ett tillväxtperspektiv och inte vara rädd för att misslyckas är egenskaper som premieras vid rekryteringar av CIO’s idag.

Dagens CIO behöver vara en sann affärspartner och det kräver styrkor inom många olika områden.

  • Förmåga att bygga förtroende och nära relationer med verksamheten
  • Innovativ för att skapa både effektivitet och konkurrensfördelar
  • Verka som stöd till både produktutveckling och/eller utveckling av nya leveransmodeller

Vi diskuterade också titlar där det idag förekommer både CIO, CDO och CTO lite beroende på vilken typ av företag det är. Tekniktunga företag där IT är huvudaffären har man kanske inte ens en CIO utan snarare en CTO som oftast har ett större ansvar inkluderande leveransen av företagets tjänster. Men vi ser också en trend där mer traditionella företag etablerar en CDO parallellt med en CIO där det ofta uppstår otydligheter i ansvarsområde som kan leda till suboptimering. Men alla rollerna kräver varandra för att lyckas och det viktiga är att hålla skärningspunkten mellan sina ansvar.

 

Gustav Rengby, Partner, Randomforest

Data management & Advanced analytics

Gustav Rengby presenterade för oss deras erfarenheter från området Big Data. Det viktiga är att starta ett reellt behov i verksamheten annars är det risk att det initieras som en cool lösning från tekniker snarare än ett riktigt behov.

Gustav presenterade ett antal uppdrag som gav en del insikter. T.ex. modeller där kundanalys och churn används för att skapa information till säljorganisationen.

Många av modellerna är lite som en black box, men man kan få modellerna att reagera på t.ex. att vissa geografiska platser rankades högre (machine-learning) där man inte alls visste varför. I efterhand har man insett att konkurrenten hade haft erbjudanden på just dessa orter. Men organisationen hade ju redan, omedvetet, börjat jobba med detta utifrån modellen.

 

Vill du veta mer om CIO-Forum kontakta Peter Wehlin.

Nästa möte är kommer att avhållas den 4:e februari 2022 och kommer att handla om e-delivery – Connecting Europe och kanske något annat spännande ämne.


 


Prenumerera på Trinovo Insights

« »
    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights