En samling intressanta tillbakablickar från det gångna året – 2021


2021 börjar närma sig sitt slut och här kommer en sammanställning av våra mest lästa Insights under året. De ämnen som vi tar upp spänner över flera områden – från våra slutsatser kring hur man effektivt arbetar med RPA och chatbots, hur pandemin påverkat kontantbetalningar till erfarenheter kring IT-kostnader i kommuner. Vi hoppas att du finner det givande och om det är något du vill diskutera eller fråga om så tveka inte att höra av dig.

1. RPA och Chatbots – framtidens digitala medarbetare?

Under 2020 har e-handelns tillväxttakt nästintill tredubblats jämfört med 2019. Detta ökar samtidigt antalet kundärenden och belastningen för kundservice. Med hjälp av RPA och chatbots kan enklare uppgifter automatiseras och på sikt minska kostnaderna för kundservice med uppåt 30%.

Om RPA, chatbots och hur en kombination av dessa kan bidra till en effektivisering av er kundservice framöver kan du läsa om i denna insight.

Läs här


 

2. Innebär vaccinet att användningen av kontanter ökar igen, eller?

Pandemin har påverkat hur vi handlar och betalar i stor utsträckning. Hur kontantbetalningar påverkas skiljer sig dock mellan europeiska länder beroende på hur kontantanvändningen utvecklats före 2020. Det kommer också påverka hur kontanter kommer att användas framöver i olika länder.

Om kontantanvändning, krishantering och huruvida pandemin kommer påverka kontantbetalningar i olika europeiska länder kan du ta del av i denna insight.

Läs här


 

3. Svenska kommuner utnyttjar inte sina stordriftsfördelar inom IT

Svenska Kommuner har det senaste året accelererat sina satsningar på digitalisering, samtidigt som de ekonomiska ramarna är begränsade. Våra analyser visar att det finns utrymme för att effektivisera driftskostnaderna och på det viset skapa utrymme för digitala satsningar.

Mer om hur kan du ta del av i denna insight.

Läs härPrenumerera på Trinovo Insights

« »    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights