Gunnar Winqvist


Kontor

Trinovo Consulting
Kungsgatan 35,
111 56 Stockholm

Gunnar Winqvist

Senior Advisor

Gunnar startade Arkitraven 1986 och hade innan dess 10 års erfarenhet som managementkonsult på SIAR. Gunnar har en civilekonomexamen från Lunds Universitet och är Certified Management Consultant sedan 2005. Under åren har uppdragen spänt över ett brett spektrum av uppgifter – från koncernorganisation i multinationella företag till turnaround av medelstora verkstadsföretag. Uppdragen har också varierat mellan operativa ”for hire” – uppdrag till renodlade analyser. På Trinovo är Gunnar klientansvarig och projektledare för uppdrag inom bank, försäkring, telekom och transport.

Bakgrund
Startade Arkitraven 1986 och hade innan dess 10 års erfarenhet som managementkonsult på SIAR.

Fokusområden
Omvärldsanpassning av organisation och strategi, organisk och förvärvsbaserad tillväxt och lönsamhetsfokusering.

Branscher
Bank, försäkring, IT, offentlig sektor, telekommunikation och transport.

Se alla medarbetare
    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights