Jan Book

Kontor

Trinovo Consulting
Trinovo Consulting
United Spaces Waterfront Building
Klarabergsviadukten 63,
111 64 Stockholm

Jan Book

Senior Advisor

Jan var med och grundade Trinovos IT-managementverksamhet 2003 och tillhör den kärngrupp i bolaget som hållit ihop i olika konstellationer sedan 20 år tillbaka. Han har över 30 års erfarenhet som linjechef och konsult i olika internationella konsultbolag. Jan startade sin karriär som IT-ansvarig i förpackningsindustrin och har därefter arbetet inom olika internationella konsultbolag. Konsultuppdragen spänner över många branscher och uppdragstyper i över 50 olika bolag. Jans huvudfokus har legat på tillverkningsindustri, energibranschen, telecom, offentlig sektor, bank och detaljhandel. Uppdragen har varit som Strategikonsult inom IT-management och förändringsledare inklusive flertalet CIO-for-hire uppdrag. Jan är en affärsorienterad, drivande och har lång erfarenhet att driva projekt i internationella miljöer. Jan har en filosofie kandidatexamen inom ekonomi/IT från Lunds universitet.

Bakgrund
IT manager PLM/Rexam, konsult Enator, director SIAR-Bossard och Gartner Group, principal Booz Allen Hamilton.

Fokusområden
Affärsdriven IT-strategi, CIO for hire, Effektivisering, IT-sourcing, Mergers & Acquisitions, Kvalitetssäkring, IT-organisation, IT-styrning/kontroll och investeringar.

Branscher
Bank, detaljhandel, energi, telecom, bygg- och fastighetsservice offentlig förvaltning samt ett antal olika tillverkningsindustrier som förpackning, skogsindustri, livsmedel, bil, byggmaterial, kemi, försvarsmaterial, konsumentprodukter och läkemedel/sjukvårdsprodukter.

Se alla medarbetare    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights