Olle Ohlson

Kontor

Trinovo Consulting
Trinovo Consulting
United Spaces Waterfront Building
Klarabergsviadukten 63,
111 64 Stockholm

Olle Ohlson

Senior Advisor

Olle har över 30 års erfarenhet som konsult och företagsledare från svenska och internationella konsultföretag. Olle var med och grundade Trinovos IT-managementverksamhet 2003 och tillhör den grupp i företaget som sedan 1990-talet arbetat tillsammans i olika konstellationer. Olle har lång erfarenhet från rådgivning, förändringsledning, IT-effektivisering, upphandling inkl. kontraktering i ett stort antal företag och organisationer inom flera olika branscher och i ett flertal länder. Olle är civilingenjör inom Teknisk Fysik vid Chalmers Tekniska Högskola.

Bakgrund
Konsult och konsultchef på IBS (International Business Systems), VD vid olika bolag inom IBS-koncernen, Internationell produktchef på IBS, Director på Gartner Group och Carta/Booz Allen Hamilton.

Fokusområden
Affärsdriven applikationsstrategi, affärssystem, upphandling och kontraktering, IT-styrning och organisation, projektutvärdering och kvalitetssäkring, IT-control och effektivisering samt projekt- och programstyrning.

Branscher
Industriföretag inom olika branscher, handel och distribution, energi, bank samt statliga verk och bolag.

Se alla medarbetare    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights