Sara Mahmoud

Kontor

Trinovo Consulting
Trinovo Consulting
United Spaces Waterfront Building
Klarabergsviadukten 63,
111 64 Stockholm

Sara Mahmoud

Konsult

Sara har arbetat på Trinovo sedan augusti 2022 efter avslutade studier på Linköpings Universitet. I tidigare roller har Sara varit involverad i projekt som berör verksamhetsutveckling, processkartläggning och processutveckling. Hon har arbetat med ett ärendehanteringssystem, där hon har analyserat flödet i systemet. Sara har även arbetat med kartläggning samt tagit fram stödmaterial.

Bakgrund
Master of Science inom IT och Management på Linköpings Universitet. Parallellt med studierna arbetade Sara som studentmedarbetare inom digitalisering och IT-styrning i den offentliga sektorn. Sara har utfört uppdrag och projekt rörande processkartläggning och processutveckling av ett ärendehanteringssystem.

Fokusområde
Processkartläggning, verksamhetsutveckling

Branscher
Offentlig sektor

Se alla medarbetare    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights