Rapport för Svenskt Näringsliv – så mycket kostar de föråldrade bokföringsreglerna


På uppdrag av Svenskt Näringsliv har Trinovo  gjort en utredning gällande vad det kostar svenska företag att arkivera räkenskapsmaterial i ursprunglig form.


Regeringen tillsatte under 2020 utredningen ett Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag, di 2020:48. Utredningen ska bland annat föreslå de lättnader som bedöms behövliga i kravet på att räkenskapsinformation ska bevaras i ursprunglig form. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de fall där ursprungsmaterialet utgörs av papperskvitton eller andra pappersdokument.

För att den pågående utredningen skulle få en så korrekt bild som möjligt av de kostnader som kraven på hantering av räkenskapsmaterial i pappersform medför, har en studie genomförts för att kartlägga och bedöma de kostnader som kraven ger upphov till.

 

Sammanfattning

I studien beräknas företagens sammanlagda kostnad för att efterleva kravet på arkivering av räkenskapsmaterial i ursprunglig form uppgå till 3,9 miljarder kronor per år. Av kostnadsmassan, som är beräknad på statistik från 435 000 bokföringsskyldiga företag vars omsättning överstiger 400 000 kronor, består hanteringen av reseräkningar för den absolut största andelen. Studien visar också att arkiveringsreglerna är dåligt anpassade till det digitala arbetssätt som många företag övergått till som en konsekvens av Covid-19 pandemin, vilket exempelvis får till följd att räkenskapsmaterial måste skickas med post till och från medarbetarnas bostäder.

 

Ladda ner hela rapporten

Hör gärna av dig om du har frågor kring materialet!


Prenumerera på Trinovo Insights

« »
    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights