IT-management


Bygg en affärsorienterad och effektiv IT-verksamhet

IT-beroendet ökar kontinuerligt inom företagsprocesser, kundrelationer och ekosystem, inte minst på grund av en tilltagande digital affärsutveckling. Företag genomgår löpande strategi- och strukturförändringar och vill i ökad takt utnyttja IT och digitalisering för att stärka kundrelationer, öka processeffektivitet samt stimulera till innovation och nya affärsmöjligheter. Snabbhet i anpassning och leveransförmåga genom en affärsorienterad och effektiv IT-verksamhet är därför helt avgörande för ett företags totala konkurrenskraft. Trinovo hjälper klienter att utifrån sin unika situation och strategiska prioriteringar ta ett helhetsgrepp över sin IT-verksamhet, öka affärsfokus samt bistå i att med kraft driva kritiska förändringar.

Trinovo löser ett antal problem inom IT-management och digitalisering

1. Vi jobbar med strukturell utveckling av IT, driven av förändrad affärsmodell och/eller IT-trender för snabbast möjliga anpassning till nya förutsättningar.

Ett viktigt uppdragsområde är omvandling av IT-strukturer (organisation, applikationer, infrastruktur).  Förändringen kan vara driven av en ändrad syn på intern samordning men också föranledas av strukturförändringar i den aktuella branschen. Även förberedelse för digitalisering och relaterad utveckling av arkitektur och infrastruktur kan bidra till att en omvandling av IT-strukturer blir nödvändig för företagets konkurrenskraft.

Ett annat vanligt uppdragsområde är strukturutveckling av IT-verksamheten inom givna ramar via controlling, kostnadsreduktion, benchmarking, sourcing och upphandling.

Trinovo arbetar även med kund-och affärsorientering av IT-verksamheter. Under sådana uppdrag bidrar vi till ökad affärsorientering och en stärkt syn på IT-verksamhetens betydelse och kritiska roll inom företaget.

För att realisera detta behövs insatser inom:

 • IT-strategi
 • Handlingsplan inklusive digitalisering
 • Organisationsutveckling
 • Styrning
 • Utformning av relationen till IT-verksamheten

Det handlar också om att stärka kommunikationen och marknadsföringen av IT-verksamheten.

2. Vi bidrar med att säkra kritiska program, såsom transformation och projekt exempelvis affärssystem under hela uppdragets gång, där nyttorealisering är den bärande målsättningen för oss.

I tidiga skeden handlar detta om förstudier och beslutsunderlag, därefter programledning och förändringsledning. Vid problemsituationer handlar det istället om att ställa korrekt diagnos och om kvalitetssäkring. Under hela uppdragets gång gör vi en översyn av nyttorealiseringen för att bidra till optimal affärsnytta.

3. Vi ger stöd för att stärka och komplettera IT-management utifrån ett affärsorienterat, innovativt och kommunikativt perspektiv.

Insatsen kan röra:

 • Handlingsplan för nytillträdd CIO
 • Utveckling av IT-management kring en uppdaterad strategi
 • Temporära linjeinsatser som:
  • Interim CIO
  • IT-chef
  • Funktionsansvarig inom IT
  • Förändringsledare
  • CDO

Vidare arbetar vi löpande med Trinovo Insights för att inspirera och utveckla CIOer och IT-ledning i våra nätverk.

IT management

Trinovos konsultprofil inom IT management gör skillnad:

Trinovo utgår alltid från verksamheten (utifrån och in) – inte i teknologi och leverantörer.

 • Analysen sker med en helhetssyn för både strategi och genomförande – vi bygger inga luftslott eller överdrivna förväntningar.
 • Vår inriktning omfattar en stark pedagogisk kommunikativ förmåga – vilket gör komplexa vägvalsfrågor begripliga även för de som inte är djupt insatta.
 • Vi tillför entusiasm, drive/”get it done” till utmanande situationer– och går snabbt från ord till resultat.
 • Vi är oberoende av IT-leverantörsintressen – med absolut integritet och utan andra incitament.
 • Vi kan IT management – vi har mångårig erfarenhet från exempelvis Gartner och Booz Allen Hamilton Management Consulting.
 • Vi ligger kontinuerligt i framkant gällande utvecklingen av IT-management och digitalisering – exempelvis driver och främjar vi Sveriges största leverantörsoberoende CIO-nätverk för storföretag.

Trinovo har bred erfarenhet av IT i flera avseenden:

 • De flesta branscher inom industri, tjänste- respektive offentlig verksamhet.
 • IT för olika koncernstrukturer från konglomerat till olika grad av integrerad affär.
 • Internationellt perspektiv vi arbetar med Svenska och Nordiska globala företag.
 • Konkret erfarenhet från IT-funktioner däribland strategi, arkitektur, programledning, IT-control, applikationer och infrastruktur.
 • Konkret erfarenhet av IT-förändringar såsom struktur, strategi, styrning, kundrelation, organisation och effektivitet. Även intern/extern sourcing, digitalisering, IT-affärsutveckling och IT-processutveckling.
 • Konkret erfarenhet av relevanta IT-leverantörer konsulter, applikationer, infrastruktur och sourcing.
Peter Wehlin

Peter Wehlin

Kontaktperson IT-management

E-post Telefon  Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights