Om Trinovo


Trinovo hjälper sina klienter att fatta och realisera avgörande affärsbeslut

Trinovo Consulting skapades 2011, men har sin bakgrund i två professionella managementkonsultföretag med tydliga fokusområden och en lång historia.

Arkitraven (Affärsutveckling och strategi) och Informatics (IT-management) startades av ett antal etablerade managementkonsulter 1986 respektive 1990. Bägge bolagen och dess konsulter har under resan fram till idag varit del av större konsultföretags verksamhet; såsom SIAR, Sigma, Gartner Group och Booz Allen. 2011 startade ett samarbete som utmynnade i ett gemensamt varumärke – Trinovo Consulting – och som sedan 2015 är vårt gemensamma bolag.

Under dessa år har vi haft glädjen att jobba med ett stort antal stora och medelstora företag och andra verksamheter i främst Norden. Vi har byggt upp en fundamental och djup förståelse för vad som krävs för att lyckas, dels inom vissa branscher och dels inom speciella funktioner såsom IT.

Framtid

Vår utgångspunkt har alltid varit att kunna ge ett professionellt och kompetent stöd till våra klienters behov av att utvecklas – men även att säkerställa att vi som jobbar på Trinovo Consulting utvecklas. Detta kommer även i framtiden vara vårt huvudsakliga mål.

Vi har en stark position inom strategi, affärsutveckling, IT management, CRM och affärsmässigt genomförande. Den snabba utvecklingen och inte minst den tilltagande digitaliseringen av affärerna ställer krav på en rådgivare som förmår att hänga med i utvecklingen och brygga över mellan strategi, affärsutveckling och IT samt se till att det kommer på plats.

Vår arbetsmodell bygger på ett antal fundament.

  • Kompetens: Vi jobbar med det vi kan och ser till att utveckla den kunskap som krävs
  • Klientfokus: Vi jobbar med utgångspunkt i klientens behov överordnat modeller och egna strukturer
  • Senioritet och ungdomlig nyfikenhet: Små team med erfarenhet kompletterat med yngre förmågor
  • Kapacitet: Tillräcklig kapacitet för att vara klienternas högra hand i större förändringar, utan att fastna för mycket i egna processer
  • Professionalism: Vår yrkesroll är att vara konsulter – och det är vi bra på

Dessa fundament kommer vara viktiga även i vår framtid.

Vi är idag cirka 20 konsulter, några med lite mer erfarenhet och några som fortfarande klättrar på en brant inlärningsstege. Vi har som mål att växa organiskt under kommande år genom att ansluta ytterligare unga och seniora konsulter. Takten i denna utveckling kommer dock alltid vara underordnad vår ambition att säkerställa att vi ger våra klienter det stöd de vill ha och behöver, att utvecklas så att vi ständigt kan förbättra oss och, inte minst, att vi har roligt.

CIO-Forum

CIO Forum grundades 2003 och drivs av Trinovo Consulting tillsammans med Birgitta Klasén. Målgruppen för CIO Forum är utvalda IT-ledare och CIO:s i de större svenska organisationerna.

Medlemskap utvärderas och beslutas av CIO-Forums programkommitté.

Syftet är att under trivsamma och informella former belysa och diskutera aktuella och utmanande frågeställningar i gränslandet mellan affär och IT. Agendan baseras på aktuella ämnen vilka kvalificeras och beslutas av deltagarna. Inlägg kommer från deltagarna ibland kryddat med inspel från externa föredragshållare eller Trinovo Consulting.

Mötesfrekvens är 3 gånger per år i Stockholm.


Kontaktperson CIO-Forum
Peter Wehlin    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights